Màng PE

Màng PE
Xem giỏ hàng “Màng PE 1,2 kg” đã được thêm vào giỏ hàng.