Xem giỏ hàng “Cuộn màng PE 1.2 kg – Khổ 25cm lõi 0.3kg” đã được thêm vào giỏ hàng.