Màng PE

Màng PE
Xem giỏ hàng “Cuộn Màng PE Khổ 25cm – 1.2kg” đã được thêm vào giỏ hàng.