Màng PE

Màng PE
Xem giỏ hàng “Cuộn Màng PE – 4.0kg – Khổ 50cm lõi 0.6kg” đã được thêm vào giỏ hàng.