Màng PE

Màng PE
Xem giỏ hàng “Cuộn màng PE – 3.0kg khổ 50cm – lõi 0.6kg” đã được thêm vào giỏ hàng.