Màng PE

Màng PE
Xem giỏ hàng “Màng PE 2,4 KG” đã được thêm vào giỏ hàng.