Màng PE

Màng PE
Xem giỏ hàng “Cuộn Màng PE – 2.4kg khổ 50cm – lõi 0.6kg” đã được thêm vào giỏ hàng.